Spolek pro 
komodity a krmiva

fefac

28. 2. 2017

FEFAC zveřejnil odhady výroby krmných směsí v roce 2016 a výhled na rok 2017

POKLES PRODUKCE KRMNÝCH SMĚSÍ V EU V ROCE 2016 (-1%)

DALŠÍ POKLES JE OČEKÁVÁN V ROCE 2017 DÍKY PTAČÍ CHŘIPCE A ENVIRONMENTÁLNÍM OMEZENÍM

Odhady produkce krmných směsí pro rok 2016

Průmyslová výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata[1] v EU 28[2] v roce 2016 dosáhla podle údajů poskytnutých členy FEFAC odhadované úrovně 153,4 milionu tun, tj. o 1% méně než v roce 2015.

Pokud jde o krmiva pro skot, obrázek je extrémně protichůdný napříč Evropou. Nizozemí nebo Polsko vidí svou výrobu krmiv pro skot v nárůstu o více než 8%, zatímco Francie zaznamenala posun v opačném směru odrážejícím dopady zrušení mléčných kvót na národní produkci mléka. Celkově nejsou chovatelé díky cenám mléka povzbuzeni k nákupu krmiv pro vysokou produkci, aby maximalizovali výrobu mléka, čehož výsledkem je celkový pokles výroby krmiv pro skot v EU o 1,5%.

Ačkoli byla očekávána výroba krmiv pro drůbež v roce 2016 celkem dobrá, vypuknutí ptačí chřipky na jeho konci těžce dopadlo na několik regionů Evropy produkujících drůbež, zvláště ve Francii, kde byl zaznamenán 4% pokles ve výrobě krmiv pro drůbež. Celkově zůstala výroba krmiv pro drůbež téměř stabilní a je stále vedoucím segmentem průmyslové výroby krmných směsí v EU daleko před krmivy pro prasata.

Na straně krmiv pro prasata, po dvouletém mírném růstu, poklesla produkce v roce 2016 o 1,5%. To může být částečně vysvětleno účinky africké horečky prasat ve východní Evropě, jež těžce dopadla na vývoj výroby vepřového masa, ale také nízkými tržními cenami vepřového v první polovině roku 2016 a velkou dostupností krmných zrnin za nízké ceny, což bylo prospěšné pro samovýrobu krmiv.

Miliony tun   2015 2016  % odchylka 2015/16 
 Krmiva pro skot  42,0  41,4  -1,5
 Krmiva pro prasata  50,2  49,4  -1,6
 Krmiva pro drůbež  53,7  53,6  -0,2
Celkem 155,0 153,4  -1,0
 

Po tři po sobě jdoucí roky bylo Polsko jednou z nejvýkonnějších zemí s nárůstem počtu zvířat o 4,7%, povzbuzovaným poptávkou po krmivech pro drůbež, což udělalo z Polska největšího producenta drůbeže v EU. Nizozemí zaznamenalo oproti roku 2015 1% nárůst poptávky po mléčných krmivech. Německo, Španělsko a Belgie odhadují propad celkové výroby krmných směsí o 1-2%, zatímco Francie svůj propad odhaduje na 4%. Německo posilnilo svou pozici vedoucí země EU před Španělskem a Francií, pokud jde o celkovou výrobu krmných směsí.

Konečné odhady a podrobné rozdělení údajů roku 2016 bude zveřejněno v červnu 2017.

Výhled na rok 2017

Odborníci FEFAC na trh jsou relativně pesimističtí, pokud jde o průmyslovou výrobu krmných směsí v roce 2017. Mlékárenský sektor se stále potřebuje zotavit z těžké cenové krize mléka, tím pravděpodobně negativně dopadající na stáda dojnic v roce 2017, zatímco svou roli také hraje národní nastavení ke splnění environmentálních kritérií. Tento vývoj může vést k dalšímu snížení výroby krmiv pro skot o 2%. Očekávaná stabilizace výroby vepřového masa v Evropě by mohla vyvolat mírné snížení poptávky po krmivech pro prasata (-1%). Vývozy drůbeže budou ovlivněny ptačí chřipkou, což vytvoří tlak na výrobu drůbežího masa EU a následně na segment krmiv (-0,5%). Celkově by to vedlo k dalšímu poklesu výroby krmných směsí v roce 2017 o 1% oproti roku 2016.

Tento výhled bude ovlivněn množstvím parametrů. Vývoj propuknutí ptačí chřipky a africké horečky prasat bude rozhodující, zvláště pokud jde o ochranu kapacit vývozu EU. Rozsah znovuobnovení ruských dovozů vepřového z EU jako výsledek závěrů WTO k protiprávnímu ruskému sanitárnímu zákazu zavedenému v roce 2014 může na druhé straně nabídnout některé příležitosti pro určité země EU, ačkoli je nepravděpodobné, že tento vývoj povede k dění v krátké době. Tato kauza je jednou mezi mnoha politickými faktory, které budou nepochybně ovlivňovat trh v EU a ve světě.

Kvotace trhu s obilovinami jsou nyní na mírně vzrůstajícím trendu po dosažení rekordně nízké úrovně na podzim roku 2016. Nicméně, relativně komfortní úroveň konečných zásob na celosvětové úrovni, dobré výhledy na jihoamerickou sklizeň a dobrý stav osevů ozimých obilovin v EU mohou v první polovině roku 2017 udržovat ceny na nízké úrovni. Pokud jde o sójové boby, jsou signály z jižní Ameriky pozitivní, jak pokud jde o plochy, tak o výnosy jarní sklizně. Dalším pozitivním náznakem je předpokládaný nárůst osevní plochy sóje ve Spojených státech v roce 2017. Nicméně s celosvětově vzrůstající poptávkou o 4 % za rok po sójových bobech a sójových produktech zůstává bilance napjatá.

[1] Od roku 2016 FEFAC nezahrnuje do statistik výrobu suchých krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Vzhledem k tomu chybí v národních statistikách velká část produkce.

[2] Řecko, Malta a Lucembursko nejsou započítány

The European Feed Manufacturers' Federation