Spolek pro 
komodity a krmiva

fefac

7. 8. 2017

Miloš Kotulek odchází z odborné sekce RV

 

Dlouholetý člen odborné sekce RV Miloš Kotulek oznámil ukončení členství v sekci v souvislosti se svým plánovaných odchodem do penze na konci tohoto roku.

 

Ing. Kotulek pracoval v odborné sekci RV jako zástupce společnosti NAVOS osm let a během té doby vždy patřil k jejím nejaktivnějším členům s vysokým stupněm odbornosti a širokým rozhledem. Členové sekce se s ním oficiálně rozloučili na jejím výjezdním zasedání 3. srpna 2017 v Čejkovicích. Panu Kotulkovi přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a dlouhá léta zaslouženého odpočinku. Miloše Kotulka v sekci nahradí jeho kolega ze společnosti NAVOS Ing Petr Mokrý, kterému přejeme do jeho práce v sekci mnoho zdaru a úspěchů.

 

 

Kotulek

The European Feed Manufacturers' Federation