Spolek pro 
komodity a krmiva

fefac

Statistika EU

Rostlinný sektor

 
Statistické údaje o objemu produkce pšenice v EU

Produkce pšenice v EU


Statistické údaje o objemu produkce obilovin v EU

Produkce obilovin EU


Statistické údaje o velikosti osevních ploch obilovin v EU

Osevní plochy zrnin EU


Statistické údaje o velikosti osevních ploch pšenice v EU

Osevní plochy pšenice EU


Statistické údaje o hektarových výnosech obilovin a řepky v EU

Výnos zrnin EU


Statistické údaje o objemu produkce řepky v EU

Produkce řepky EU


Statistické údaje o vývoji cen obilovin a řepky v EU

Vývoj cen obilnin a řepky EU

Živočišný sektor a výroba krmiv

  
Statistické údaje o výrobě KS v EU podle druhů zvířat od roku 1989

Výroba KS v EU podle druhů


Statistické údaje o počtech hlavních druhů chovaných hospodářských zvířat v EU

Stavy zvířat v EU


Statistické údaje o objemu výroby masa v EU

Produkce masa v EU